Takashi FUKUDA
Zenji ABE
Hamako MATSUMOTO
Saiko NIMURA

m. 23 11 1981, Nikko, Japon
Yasushi FUKUDA Tomoko ABE
Mét. Mét.

Enfants :
Etsuko FUKUDA
Shintaro FUKUDA
Daisuke FUKUDA

Sommaire * Index * Noms de famille